Köpvillkor

Ändringar och fel
Eksjö Bildfabrik reserverar sig för felaktiga uppgifter på sidan rörande såväl pris, format, storlekar som bilder och utseende. Eksjö Bildfabrik förbehåller sig vidare rätten att ändra sådana uppgifter utan att kontakta köparen innan.

Betalning
Betalning sker via faktura som medföljer bildbeställningen. Beställning över 700 kr skickas som postförskott. Även vid reklamation måste betalning erläggas innan fakturan förfaller om inte annat meddelas skriftligt av Eksjö Bildfabrik. Pengarna kommer vid godkänd reklamation, om felet inte kan avhjälpas, återbetalas.Betalning mot faktura sker enligt följande; Betalningsvillkor 10 dagar. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen (1975:635) samt lagstadgad påminnelseavgift som uppgår till för närvarande 60 kr. Sedvanlig kreditprövning görs. Finns betalningsanmärkning är det förskottsbetalning som gäller. Betalning sker till bankgiro 5240-2336 märkning ”ditt namn”. Minimiålder för beställningar är 18 år.

Reklamation och ångerrätt
Transportskador skall omgående meddelas Eksjö Bildfabrik via info@bildfabriken.nu Leveranser med synliga transportskador skall omedelbart anmälas till distributören (postnord). Ångerrätten kan ej utnyttjas för specialbeställda varor som till exempel egenvalda bilder.Dessa villkor vinner stöd av Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 4 § 1 p respektive Konsumenttjänstlagen (1985:716) 42 §.Även vid reklamation måste betalning erläggas innan fakturan förfaller om inte annat meddelas skriftligt av Eksjö Bildfabrik. Pengarna återbetalas vid godkänd reklamation, om felet inte kan avhjälpas.

uppladdade Filer
Eksjö Bildfabrik trycker dina uppladdade filer i det skick de mottages av Eksjö Bildfabrik om inget annat är överenskommit. Bilder som laddas upp skall vara i rätt proportioner. Bilder som ej uppfyller detta krav kommer automatiskt skalas till passande proportioner.

Frakt
Fraktkostnad inkl emballage är 66kr oavsett hur många bilder i samma försändelse, gäller för bilder som är under 90cm breda. Större bilder, banderoller och rollup system är fraktkostnaden 155kr där bredden är större än 90cm oavsett hur många det är i samma försändelse.Bilder som är 120-130cm är frakten 230 kr alla priser är exl. moms